početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3201 1 TDRUŠTVENI PLAN SFRJ
3201 1 TSAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU - SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
3201 1 TSAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
3202 2 IODBOR ZA NAGRADU AVNOJ
3202 2 TSAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU - IZVEŠTAJ O RADU
3202 2 TSAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU - MEĐUNARODNA SARADNJA
3202 2 TSAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU - PROGRAM RADA
3202 3 AJAKOVLESKI TRPE
3202 3 TSAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU - KADROVI
3202 3 TSAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU - RADNA ZAJEDNICA