početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3151 1 AIVIĆ ALEKSA
3151 1 ASTILINOVIĆ MARIJAN
3151 1 GBEOGRAD
3151 1 GBERLIN
3151 1 GDUBROVNIK
3151 1 GNEMAČKA
3151 1 GZADAR
3151 1 GZAGREB
3151 1 IDRUŠTVO SVETOG SAVE
3151 1 IDRŽAVNA ARHIVA FNRJ