početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 146

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 1

vrsta personalija: SPISAK PERSONALNIH DOSIJEA SLUŽBENIKA GENERALNE DIREKCIJE SAVEZNE HEMIJSKE INDUSTRIJE OD A - Ž

godina:

sadržaj: Spisak personalnih dosijea službenika Generalne direkcije savezne hemijske industrije od A - Ž:
1. Aleksić Živojin
2. Cvetković Vera
3. Gajić Milica
4. Hristić Mara
5. Jenić Čedomir
6. Labanj Bogumila
7. Lazarević Ljubica
8. Makar Maran
9. Malahovski Rudolf
10. Mihalj Marija
11. Miladinović Branimir dr
12. Milić Miladin
13. Mladenović Katarina
14. Ninković Marko
15. Novaković Karolina
16. Pantić Mara
17. Pat Eva
18. Pirec Dušan
19. Popović Milka
20. Popović Stanica
21. Preci Gvido
22. Radojković Zora
23. Rašković Konstantin
24. Rokuš Marija
25. Serafimović Đorđe
26. Štalmatović Majda
27. Stojanović Milunka
28. Tadić Marija
29. Tašković Jevrosija
30. Todorović Lubica
31. Trninić Mitar
32. Vićentijević - Gajić Mica
33. Vujčić Živorad
34. Zejnula Musa


vrati se nazad