početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 258

oznaka jed. opisa: 884

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERSONALNA DOSIJEA INSTITUCIJA IZ OBLASTI STATISTIKE

godina:

sadržaj: 157. Omeljuščenko Klavdija
158. Orlova Varvara
159. Ostrovčeva Leposava
160. Pantelejmon Ficečko
161. Pantelić Zagorka
162. Papadopulos Jelena
163. Patrik Marija
164. Paulić Janko
165. Pavlović Branko
166. Pavlović Vladislav
167. Pejović Dušan
168. Pejović Radmila
169. Pejović Sveta
170. Peljin Marica
171. Perović Milan
172. Petrović Čedomir
173. Petrović Sima
174. Petrović Trifun
175. Petrović Vukosava
176. Petrovski Vladimir
177. Pinto Sima
178. Pitra Marija
179. Poduško Katarina
180. Popović Anka
181. Popović Danica
182. Popović Ljubomir
183. Popović Marija
184. Popović Olivera
185. Potočnik Angela
186. Radičević Jelena-Leposava
187. Radoman Ljuba
188. Ristić Emilija
189. Roksandić Novak
190. Romčević Mihailo
191. Rudoj-Rudenko Aleksandar
192. Šapić Živka
193. Šaponjić Jelena
194. Sapronova Elisaveta
195. Ščerbačev Vladimir
196. Semenović Adela
197. Šilovinac Ernest
198. Simić Vasilija
199. Šmit Vera
200. Solniškina Jelisaveta
201. Solosjeva Nadežda
202. Stanišić Miroslav
203. Stanković Adam
204. Stecenko Lidija /Sidorova/
205. Stefanović Kostadin
206. Stević Božidar
207. Stojaković Nikola
208. Stojanović Dragomir
209. Suvorova Zinaida
210. Svešnikov Sergije
211. Talpeš Bojana
212. Terglav Franc
213. Tockić Katarina
214. Tomić Angelina
215. Tomić Radisav
216. Trajlovič Čkibpsav
217. Tropin Aleksandar
218. Vajkert Karlo
219. Valjdman Genrih
220. Vešović Mirko
221. Vićentić Milić
222. Vlasova Irina
223. Vujić Smilja
224. Zankević Evgenija
225. Zarubin Darinka
226. Zasjadko Fajina
227. Zečević Radmila
228. Žekić Đorđe
229. Žiberna Josip
230. Zic Andrija
231. Žikić Bojana
232. Zimonova Nadežda
233. Živadinović Natalija


vrati se nazad