početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 257

oznaka jed. opisa: 883

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERSONALNA DOSIJEA INSTITUCIJA IZ OBLASTI STATISTIKE

godina:

sadržaj: 83. Janaćković Vladimir
84. Janković Jelica
85. Janković Svetozar
86. Janković Vojislav
87. Jejčić Andrej
88. Jerkov Ana
89. Jorović Danojla
90. Jovanović Desanka
91. Jovanović Mateja
92. Jovanović Milorad
93. Jović Dušan
94. Juzepčuk Antonina
95. Juzjuk Evgenija
96. Kabanov Vladimir
97. Katić Petar
98. Keppen Vladimir
99. Kilibardić Jovan
100. Klemenčić Marinka
101. Knans Julijana
102. Kockarović Ružica
103. Koh Vera
104. Kondratović Jakov
105. Kononova Vera
106. Koptev Vladimir
107. Kosovac Milosav
108. Kovačević Desanka
109. Kozlova Mira
110. Kraljević Draginja
111. Krasojević Radivoje
112. Krečković Milica
113. Kriger Vera
114. Krstić Stojan
115. Kukurin Viktor
116. Kuznecova Nina
117. Laškova Marija
118. Lazić Zora
119. Ledljeva Olga
120. Ležajić Branko
121. Ljubisavljević Dušan
122. Lonza Nikola
123. Los Aleksandar
124. Makarov Vladimir
125. Makiedo Sergije
126. Mali Feodor
127. Mangler Ljubo
128. Manulević Nina
129. Maren Janez
130. Markova Tatjana
131. Marković Pavle
132. Mavec Leopold
133. Mihailović Borka
134. Mihailović Dobrivoje
135. Mihailović Petar
136. Mihajlova Elizabeta
137. Miletić Milica
138. Miličević Poleksija
139. Milivojević Živojin
140. Miljević Milutin
141. Milojević Ljubica
142. Milojković Dobrila
143. Milošev Miloš
144. Milošević Jevrem
145. Milošević Nevenka
146. Milutinović Antonije
147. Minić Mirko
148. Mirković Ljubica
149. Mišić-Mižo Ana
150. Mitrović Nastasija
151. Mutić Ljubinka
152. Navrocki Aleksandar
153. Nikačević Velibor
154. Nikiforov Nikola
155. Nikolić Desanka
156. Nilević Gavrilo


vrati se nazad