početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 256

oznaka jed. opisa: 882

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERSONALNA DOSIJEA INSTITUCIJA IZ OBLASTI STATISTIKE

godina:

sadržaj: 1. Afanasijedi Marija
2. Aksentijević Jelica
3. Alejnikova Nadežda
4. Alferova Evgenija /Kuzmenko/
5. Andrejka Rudolf
6. Arcibaševa Ina
7. Atanacković Jovan
8. Atanacković Stanislava /Mitić/
9. Avgustin Đaja
10. Avilov Grigorije
11. Avramova Vera
12. Aye Georgije
13. Bajer Ksenija /Černišova/
14. Balordić Ljubo
15. Berteljs Tatijana
16. Bogojevski Nikola
17. Bogović Danica
18. Bojanić Risto
19. Bokova Katarina
20. Boletova Marija
21. Bolonjić Marija /Cotić/
22. Borisav Andrej
23. Borisov Kiril
24. Borodin Nikola
25. Brankova Vera
26. Brečević Vladimir
27. Brujić Ljubomir
28. Bukovskaja Marija
29. Bunjina Tatjana
30. Burlakova Irina
31. Bušić Ivan
32. Čehovin Tinka
33. Čolić Radivoje
34. Ćorloman Bogdanka
35. Cvetković Katarina
36. Cvetković Miodrag
37. Dabović Dragoljub
38. Davidova Vera
39. Despotović Jelica
40. Dimić Stanko
41. Dokić Velimir
42. Đorđević Jelena
43. Đorđević Ruža
44. Dudnikov Aleksandar
45. Đudović Sava
46. Duhonin Sergije
47. Đujanović Mileva
48. Đukanović Milan
49. Dumić Stojanka
50. Đurđić Koviljka
51. Đurić Miodrag
52. Đurić Nikola
53. Đurić Savka
54. Erić Olga
55. Faljkenštajn Aleksandar
56. Ferjančić Danilo
57. Filatova Olga
58. Filozofov Boris
59. Florić Stanoje
60. Foretić Dinko
61. Frajberg Julijana
62. Gajić Miljana
63. Gatalović Miomir
64. Gavrujk Jelena
65. Glavina Ante
66. Golikova Lidija
67. Golubović Darinka
68. Gončarov Petar
69. Gončarova Tatjana
70. Gorbenko Irina
71. Gozec Nisim
72. Gudim Evgenija
73. Himšijeva Olga
74. Hrostickaja Evgenija
75. Hruščova Marija
76. Igić Natalija
77. Ivanov Aleksandar
78. Ivković Stana
79. Jacenko Nikola
80. Jahontova Marija
81. Jakovljev Aleksandar
82. Jakovljević Radmila


vrati se nazad