početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 137

oznaka fascikle: 5

oznaka jed. opisa: 13

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERONALNA DOSIJEA

godina: 1936-1937, 1939, 1945.

sadržaj: Dekreti o unapređenju rešenja o postavljenju, honorarima.

vrati se nazad