početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 134

oznaka fascikle: 8

oznaka jed. opisa: 31

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PLATNI SPISKOVI

godina: 1946-1947.

sadržaj: Glavna uprava za elektroindustriju - oktobar - decembar 1946. godine i januar 1947. godine.
Glavna direkcija savezne elektroindustrije - februar - decembar 1947. godine.


vrati se nazad