početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 134

oznaka fascikle: 10

oznaka jed. opisa: 33

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERSONALNA DOSIJEA (A - L)

godina:

sadržaj: Personalna dosijea službenika Glavne direkcije savezne elektroindustrije od A - L.

vrati se nazad