početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 11

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 9

vrsta personalija: ODMARALIŠTE 1948-1949, MENZA 1947-1948, RESTORAN 1949

godina:

sadržaj: Platni spiskovi Odmarališta MINEL-a Perućac (oktobar 1948, februar, april – decembar 1949. godine).
Platni spiskovi Menze MINEL-a (avgust – decembar 1947, decembar 1948. godine).
Platni spiskovi Restorana MINEL-a (januar – decembar 1949. godine).


vrati se nazad