početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 11

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 8

vrsta personalija: DIREKCIJE, PREDUZEĆA 1947-1949

godina:

sadržaj: Platni spiskovi Generalne direkcije elektroprivrede NR Hrvatske (februar 1949. godine).
Platni spiskovi Električnog preduzeća za Istru, Rijeku i Slovensko primorje, Rijeka: radnici i službenici (januar – decembar 1947, januar – jun 1948. godine), ratni zarobljenici (mart – jun, septembar – oktobar 1947. godine).
Platni spiskovi Tvornice transformatora Rijeka (novembar – decembar 1947, januar – mart 1948. godine).


vrati se nazad