početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 11

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 7

vrsta personalija: BIROI, DIREKCIJE, PREDUZEĆA 1947-1949

godina:

sadržaj: Platni spiskovi Građevinskog biroa (septembar – decembar 1947, januar – decembar 1948, januar – decembar 1949. godine).
Platni spiskovi Arhitektonskog biroa (oktobar – decembar 1947, januar 1948. godine).
Platni spiskovi Generalne direkcije elektroprivrede NR Bosne i Hercegovine (februar 1949. godine).
Platni spiskovi Elektroljubljane, Elektrane Trbovlje (avgust 1948. godine).
Platni spiskovi Preduzeća Hidrocentrale na Drini, Elektrodrina, Bawa Koviljača (maj – jul 1948. godine).
Platni spiskovi Elektrane Kostolac (septembar 1948. godine).


vrati se nazad