početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 11

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 2

vrsta personalija: MINEL 1947

godina:

sadržaj: Platni spiskovi MINEL-a: službenici (jun – decembar 1947. godine) i rat6ni zarobljenici (oktobar – decembar 1947. godine).

vrati se nazad