početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 10

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 7

vrsta personalija: DOSIJEA, SPISKOVI I DR. STIPENDISTA - STUDENATA I UČENIKA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

godina:

sadržaj: 1. Srednje škole i kursevi u zemlji:
a) Industrijska tehnička škola u Beogradu - dosije Jankes Ruže (1949);
b) Srednja farmaceutska škola u Zagrebu - spiskovi stipendista i dr. (1949);
c) Srednjotehnička škola u Sušaku - platni spiskovi učenika i dr. (1948);
č) Srednja tehnička škola u Ljubljani - platni spiskovi stipendista (1948-1949);
ć) Privredni kurs u Beogradu - spisak stipendista (1948);
d) Kursevi dvojnog i jednoobraznog knjigovodstva u Ministarstvu lake industrije FNRJ u Beogradu - spiskovi kursista (1948);
dž) Kurs za personalne referente u Ministarstvu lake industrije FNRJ u Beogradu - spiskovi kursista i nastavnika, ispitni program i dr. (1949);
đ) Kurs upravika ekonomija u Novom Vrbasu: spisak kursista - po direkcijama i preduzećima (1949), i
e) Knjigovodstveni kurs Ministarstva lake industrije FNRJ u Iki - obračuni za kursiste (1950).

2. Školovanje naših učenika u inostranstvu:
a) Dosijea (diplome) naših učenika koji su se školovali u Čehoslovačkoj (1947-1948);
b) Spiskovi naših učenika koji su se školovali u Čehoslovačkoj i Poljskoj, i omladinaca iz Albanije koji su izuačavali zanat u našoj zemlji (1948-1949).


vrati se nazad