početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 10

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 6

vrsta personalija: DOSIJEA, SPISKOVI I DR. STIPENDISTA - STUDENATA I UČENIKA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

godina:

sadržaj: 1. Dosijea, spiskovi i dr. stipendista - studenata Zagrebačkog univerziteta: Prirodno-matematički, Agronomski, Farmaceutski, Tehnički fakultet i Viša pedagoška škola (1948-1949).
2. Dosijea, platni i dr. spiskovi stipendista - studenata Ljubljanskog univerziteta: Ekonomski i Tehnički fakultet (1948-1949).
3. Tehnički fakultet u Pragu - platni spiskovi naših stipendista (1948).
4. Tehnički fakultet u Brnu - platni spiskovi naših stipendista.
5. Ostala građa o našim stipendistima na tehničkim fakultetima u Pragu i Brnu - isplate, povraćaj stipendija i dr. (1947-1948).
6. Tehnički fakultet u Lođu - dosije stipendiste Mujazinović Šefika (1948).


vrati se nazad