početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 10

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 4

vrsta personalija: OSTALA GRAĐA O STRANIM STRUČNJACIMA U MINISTARSTVU LAKE INDUSTRIJE FNRJ

godina:

sadržaj: 1. Ostala građa o stranim stručnjacima - podaci za dva i više lica i spiskovi) po direkcijama i preduzećima:
a) Generalna direkcija savezne hemijske industrije (1947-1949);
b) Generalna direkcija medicinske proizvodnje (1948-1949);
c) Generalna direkcija savezne prehrambene industrije (1948-1949);
č) Generalna direkcija savezne industrije duvana (1948-1949);
ć) Generalna direkcija savezne industrije cementa (1948-1949);
d) Generalna direkcija savezne industrije stakla (1948-1950);
dž) Generalna direkcija savezne industrije papira (1948-1950);
đ) Glavna direkcija savezne grafičke industrije (1949);
e) Glavna direkcija savezne industrije kože i gume (1948-1949);
f) Glavna direkcija savezne tekstilne industrije (1947-1948), i
g) Glavna direkcija za azbest (1948-1949).


vrati se nazad