početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 10

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 1

vrsta personalija: DOSIJEA OSOBLJA MINISTARSTVA LAKE INDUSTRIJE FNRJ

godina: 1948-1950.

sadržaj: Dosijea osoblja Ministarstva lake industrije FNRJ.

vrati se nazad