početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisaoznaka fas. personal. dokum.vrsta personalnog dokumentagodina
625  1 PLATNI SPISKOVI DIREKCIJE ZA ELEKTRIFIKACIJU, GRAĐEVINSKOG BIROA I BIROA ZA INOSTRANE NABAVKE ELEKTROPRIVREDE 1950-1951.
625  2 PLATNI SPISKOVI HIDROELEKTROPROJEKTA 1950.