početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisaoznaka fas. personal. dokum.vrsta personalnog dokumentagodina
15190115  PERSONALNA DOKUMENTACIJA ZAVODA U BEOGRADU 1928-1944.
15190116  PERSONALNA DOKUMENTACIJA FILIJALE U NOVOM SADU 1929-1940.
15190117  PERSONALNA DOKUMENTACIJA ZAVODA U ZAGREBU 1928-1941.
15190118  PERSONALNA DOKUMENTACIJA FILIJALE U LJUBLJANI 1937-1941.
15191119  PROTOKOLACIJE, BRISANJE PROKURA, INTERNI CIRKULARI, PRONEVERE I KONKURS 1928-1944.
15192120  PERSONALNA DOSIJEA ZAPOSLENIH U BEOGRADSKOM ZAVODU (A-B) 1921-1946.
15193121  PERSONALNA DOSIJEA ZAPOSLENIH U BEOGRADSKOM ZAVODU (C-E) 1921-1945.
15194122  PERSONALNA DOSIJEA ZAPOSLENIH U BEOGRADSKOM ZAVODU (F-H) 1921-1945.
15195123  PERSONALNA DOSIJEA ZAPOSLENIH U BEOGRADSKOM ZAVODU (I-K) 1921-1945.
15196124  PERSONALNA DOSIJEA ZAPOSLENIH U BEOGRADSKOM ZAVODU (L-M) 1921-1945.