početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 126

broj knjige: 9

naziv organizac. jedinice: DIREKCIJA ZONE

vrsta knjige: STROGO POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL

naziv knjige: STROGO POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL

godina: 1954, 1955, 1956.

datum:

raspon brojeva/slova: 1-8/54, 1-3/55, 1/56.

napomena:

vrati se nazad