početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 126

broj knjige: 8

naziv organizac. jedinice: DIREKCIJA ZONE

vrsta knjige: POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL

naziv knjige: POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL

godina: 1954, 1955, 1956, 1957.

datum:

raspon brojeva/slova: 1-16/54, 1-28/55, 1-5/56, 1-2/57.

napomena:

vrati se nazad