početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 126

broj knjige: 7

naziv organizac. jedinice: DIREKCIJA ZONE

vrsta knjige: POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL

naziv knjige: POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL

godina: 1947, 1948, 1949, 1950, 1951.

datum:

raspon brojeva/slova: 1-42/47, 1-27/48, 1-14/49, 1-18/50, 1-7/51.

napomena:

vrati se nazad