početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 125

broj knjige: 416

naziv organizac. jedinice: ADMINISTRATIVNE KNJIGE

vrsta knjige: POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOLI DHB

naziv knjige: POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL DHB

godina: 1919-1934.

datum:

raspon brojeva/slova: 1-1274.

napomena:

vrati se nazad