početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 11

broj knjige: 6

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: KNJIGE EVIDENCIJE UPEL-a I GDSE

naziv knjige: DELOVODNI PROTOKOL GDSE

godina: 1947.

datum:

raspon brojeva/slova: 5591-10190

napomena: 5.4-14.6.1947.

vrati se nazad