početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 11

broj knjige: 5

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: KNJIGE EVIDENCIJE UPEL-a I GDSE

naziv knjige: DELOVODNI PROTOKOL GDSE

godina: 1947.

datum:

raspon brojeva/slova: 1-5590

napomena: 2.1-5.4.1947.

vrati se nazad