početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 11

broj knjige: 2

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: KNJIGE EVIDENCIJE UPEL-a I GDSE

naziv knjige: DELOVODNI PROTOKOL UPEL-a

godina: 1946.

datum:

raspon brojeva/slova: 1-4860

napomena: 27.6-16.9.1946.

vrati se nazad