početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 11

broj knjige: 117

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: HIDROBIRO (HEP)

naziv knjige: KNJIGA ULAZNIH TELEGRAMA HIDROBIROA I HEP-a

godina: 1949, 1950.

datum:

raspon brojeva/slova:

napomena: 3.1-31.12.1949; 4.1-3.5.1950.

vrati se nazad