početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 11

broj knjige: 115

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: HIDROBIRO (HEP)

naziv knjige: KNJIGA IZLAZNIH TELEGRAMA HIDROBIROA I HEP-a

godina: 1949.

datum:

raspon brojeva/slova:

napomena: 3.1-17.10.1949.

vrati se nazad