početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 106

broj knjige: 4

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: Delovodni protokol

naziv knjige: Delovodni protokol za 1946. godinu

godina: 1946.

datum: 12.09-29.10.

raspon brojeva/slova: 20041-24940

napomena:

vrati se nazad