početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 106

broj knjige: 3

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: Delovodni protokol

naziv knjige: Delovodni protokol za 1946. godinu

godina: 1946.

datum: 7.08-12.09.

raspon brojeva/slova: 16041-20040

napomena:

vrati se nazad