početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 106

broj knjige: 2

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: Delovodni protokol

naziv knjige: Delovodni protokol za 1946. godinu

godina: 1946.

datum: 29.06-7.08.

raspon brojeva/slova: 12041-16040

napomena: Nedostaju tri delovodna protokola

vrati se nazad