početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativne knjige fonda.oznaka fonda: 10

broj knjige: 4

naziv organizac. jedinice:

vrsta knjige: DELOVODNI PROTOKOL

naziv knjige: STARI DELOVODNI PROTOKOL I, II

godina: 1948, 1949.

datum: 21.2.1948-25.4.1949.

raspon brojeva/slova: 1-31

napomena:

vrati se nazad