početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 40

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Bošnjak Kamilo

godina:

slovo:

opis: loža: "Pravednost";
zanimanje: Direktor banke u Zagrebu;
rođen 23.12.1877. u Ogulinu


vrati se nazad