početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 38

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Borčić dr Berislav

godina:

slovo:

opis: loža:"Pravednost";
zanimanje: šef Higjenskog zavoda;
rođen 10.4.1891. Sušak


vrati se nazad