početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 37

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Bojanić Frano

godina:

slovo:

opis: loža "Illiman" br. 49, organizacija u Lapazu

vrati se nazad