početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 36

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Boić dr Viktor

godina:

slovo:

opis: loža:
zanimanje: asistent klinike u Zagrebu;
rođen 8.10.1896. Zagreb


vrati se nazad