početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 35

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Berger Salomun

godina:

slovo:

opis: loža: "Ljubav bližnjeg" i "Ivan Grof Drašković"; zanimanje: privatnik;
rođen 18.2.1858. Retfala; umro 1934.


vrati se nazad