početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 31

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Benešić dr Julije

godina:

slovo:

opis: loža: "Pravednost";
zanimanje: profesor, Upravnik pozorišta u Zagrebu;
rođen 1.3.1883. u Iloku


vrati se nazad