početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 3

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Alaupović ing. Radovan

godina:

slovo:

opis: loža: "Pravednost";
zanimanje:pevač u Zagrebu;
rođen 21.4.1899. Zagreb


vrati se nazad