početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 20

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Antula Jovan

godina:

slovo:

opis: loža: "Svetlost Balkana";
zanimanje: trgovac u Beogradu.


vrati se nazad