početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 16

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Antonijević Blagoje

godina:

slovo:

opis: loža: član slobodnozidarskog saveza;
zanimanje: trgovac;
njegova fotografija pronađena u Velikoj loži.


vrati se nazad