početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 15

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Andričević Dragomir

godina:

slovo:

opis: loža: "Ivan Grof Drašković";
zanimanje: prokurista banke u Zagrebu;
rođen 9.7.1892. Viganj


vrati se nazad