početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 13

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Aranicki dr Ognjeslav

godina:

slovo:

opis: loža: "Pravednost";
zanimanje: inspektor Ministarstva trgovine i industrije u Zagrebu;
rođen 20.7.1890. Zagreb


vrati se nazad