početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 12

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Aranđelović Živojin

godina:

slovo:

opis: loža: "Istina";
zanimanje: državni savetnik u Beogradu;
rođen 20.11.1872. Miloševac


vrati se nazad