početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 100

oznaka fascikle: 19

broj kartona: 10

naziv kartoteke: KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA

naziv kartona: Andrijal dr Henrih

godina:

slovo:

opis: loža: "Šumanidija";
zanimanje:Generalni konzul Čehoslovačke u Beogradu;
rođen 2.7.1888. Češka


vrati se nazad