početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14 "Ministarstvo unutrašnjih poslova KJ".teritorija: BiH

sedište društva/udruženja: Jajce

naziv društva/udruženja: "ELEKTROBOSNA" SPORTSKI KLUB U JAJCU

oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 63

oznaka jed. opisa: 196

broj kartona: 95

vrati se nazad