početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14 "Ministarstvo unutrašnjih poslova KJ".teritorija: Srbija

sedište društva/udruženja: Užice

naziv društva/udruženja: "GARAVAC" HUMANO DRUŠTVO U UŽICU

oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 62

oznaka jed. opisa: 191

broj kartona: 155

vrati se nazad