početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14 "Ministarstvo unutrašnjih poslova KJ".teritorija: BiH

sedište društva/udruženja: Puračić

naziv društva/udruženja: "GAJRETOVA ČITAONICA" U PURAČIĆU

oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 62

oznaka jed. opisa: 189

broj kartona: 55

vrati se nazad