početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14 "Ministarstvo unutrašnjih poslova KJ".teritorija: BiH

sedište društva/udruženja: Sarajevo

naziv društva/udruženja: "GAJRET" SRPSKO MUSLIMANSKO KULTURNO DRUŠTVO GAJRETOVA PJEVAČKA DRUŠTVA U SARAJEVU

oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 62

oznaka jed. opisa: 189

broj kartona: 41

vrati se nazad