početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14 "Ministarstvo unutrašnjih poslova KJ".teritorija: Hrvatska - Savska Banovina

sedište društva/udruženja: Dalj

naziv društva/udruženja: "ČETNIK" SPORTSKI KLUB U DALJU

oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 59

oznaka jed. opisa: 176

broj kartona: 185

vrati se nazad